لیست پایگاه های اطلاعاتی و منابع وب مرتبط با رشته فلسفه

 

منابع وبي مرتبط با فلسفه

 

دروازه هاي اطلاعاتي و كتابخانه هاي مجازي:

Guide to Philosophy on the Internet

Philosophy in CyberSpace

EpistemLinks (Philosophy Resources on the Internet)

Thompson Wadsworth Gateway to Philosophy

Google Directory for Internet Sources on Philosophy

 

فهرست موضوعي:

EpistemLink Subject Guide to All fields of Philosophy

Subject Guide: Philosophy

 

موتورهاي جستجو:

philosophy information directories search engines internet

Search the Web for Philosophy topics

Ingenta: Philosophy Resources

Philosophy Search Engines philosophy.lander.edu/search/

Philosophy Search Engines www.searchengineguide.com/pages/ Arts/Humanities/Philosophy/

Philosophy Search Engines www.miyazaki-mic.ac.jp/people/faculty/ elivings/classes/PHI303/Resources.htm

 

 

 

پايگاه هاي اطلاعاتي و مقالات علمي:

Ingenta: Philosophy Resources

 

نشريات و كتاب ها:

·         Culture Machine (1999 - )

·         First Things: A Journal of Religion and Public Life (1992 - )

·         Journal of Buddhist Ethics (1994 - )

·         Journal of Religion and Film (1997 - )

·         Journal of Southern Religion (1998 - )

·         Jouvert (1997 - )

·         Mathesis Universalis (1996 - 1998)

·         Psyche

·         Techne: Journal of the Society for Philosophy and Technology (1995 - )

·         Teología y Vida (2000 - ) SciELO Chile

·         Women in Judaism (1997 - )

 

EpistemLink Guide to Journals on Philosophy

Alphabetical and Subject Guide to Journals on Philosophy (By Peter Milne)

Student Journals on Philosophy

Noesis: Philosophical Research Online by Tony Beavers, a powerful resource cataloging scholarly papers, lecture notes, and other materials.

The Paideia Archive publishing over a thousand of the contributed papers to the 20th World Congress of Philosophy, held in August 1998 in Boston, MA.

The International Directory of On-Line Philosophy Papers - located at Hong Kong University, a searchable index, updated regularly.

Individuals with Online Papers in Philosophy - Compiled by David Chalmers

"Sites with Original Philosophy"

International Philosophical Preprint Exchange

كتاب ها:

Searching E-Texts via EpistemLink

Publishers in the Field of Philosophy and Related Disciplines:

Guide to Publishers (by Peter Milne)

EpistemLink Guide to Philosophy Publishers

 

منابع مرجع الكترونيكي:

A. Bibliographies & Indexes:

NOESIS Philosophical research online

Contemporary Philosophy of Mind: An Annotated Bibliography

The International Directory of Online Philosophy Papers

EpistemLink Guide to Philosophers

B. Encyclopedias and Dictionaries:

Dictionary of Philosophical Terms and Names

The Internet Encyclopedia of Philosophy

Meta Encyclopedia of Philosophy

Stanford Encyclopedia of Philosophy

Dictionary  of Philosophy

 

موسسات و سازمان ها:

Alphabetical Guide to Philosophical Associations

Gustavus Guide to Philosophy Associations in Western Countries

Cearly Guide to Philosophy Associations

EpistemLink Guide to Philosophical Organizations

 

مراكز آموزشي و وزارتخانه ها:

EpistemLink Guide to Schools and Departments

Department of Philosophy University of Toronto
Stanford Philosophy Department

Philosophy in the School of Philosophy, Psychology and Language ...

Notre Dame Philosophy Department

Philosophy @ Pittsburgh

Philosophy Department University of Arizona

The Department of Philosophy University of California, Berkeley

Department of Philosophy, Harvard University

University of Bristol / Dept. of Philosophy University of Bristol

UW Department of Philosophy University of Waterloo

Department of Philosophy - University of Calgary - Alberta, Canada

Philosophy Department, Earlham College

Princeton University Department of Philosophy

Department of Philosophy - University of Michigan

University of Chicago Department of Philosophy

The University of Melbourne: Philosophy Department

University of South Carolina: College of Liberal Arts: Department of Philosophy

Pennsylvania University Philosophy Department Homepage

UBC Philosophy Department

The Department of Philosophy University of Sheffield

Department of Philosophy, Goteborg University

Johns Hopkins Philosophy

KCL Philosophy

Department of Philosophy University of Sydney

Department of Philosophy Columbia University

Department of Philosophy Carleton University

Department of Philosophy, Logic and Scientific Method

University at Buffalo - Department of Philosophy

 

همايش ها:

Search for Conferences via EpistemLink

Yahoo! Directory Philosophy > Conferences
Google Directory - Society > Philosophy > Conferences
Philosophy Conferences Worldwide Upcoming events (from ConferenceAlert.com)

CategoryWEB :: /Top/Society/Philosophy/Conferences
LookSmart - Philosophy Conferences and Events

 

گروه هاي بحث الكترونيكي:

Search for Discussion Groups Via EpistemLink

 

برای دانلود مقالات خود از این پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده کنید.

برای دریافت اکانت (یوزر و پسورد) این پایگاه های علمی از سرویس پسورد پایگاه های علمی استفاده کنید.

 

Comments

 
3 + 4 =  Solve This To Prove You are a Real Person, not a SPAM script.