بانک های اطلاعاتی

  بانک های اطلاعاتی

 


ProQuest              راهنمای جستجو  
دسترسي به پايگاه هاي اطلاعاتي و پايان نامه ها
  دسترسی به مجموعه تمام متن 
 
EBSCO              راهنمای جستجو  
دسترسي به پايگاه هاي اطلاعاتي با موضوعات علوم انساني، علوم اجتماعي، مديريت و غيره
دسترسی به مجموعه تمام متن :  
 
Scopus              راهنمای جستجو  
بزرگترين بانک اطلاعاتي چکيده و استنادهاي علمي
م دسترسی به مجموعه تمام متن :   
 
ISI - Web of Science              راهنمای جستجو  
 
  دسترسی به مجموعه تمام متن :   ت
 
European Patent Office               
دسترسی به متن کامل پاتنت هاي اروپايي
 
National Agricultre Library               
بانك اطلاعات كتابشناختي تخصصي كشاورزي
 
United States Patent and Trade               
دسترسی به متن كامل پاتنت هاي آمريكا از سال 1790 تا حال
 
ISC - نظام استنادی علوم کشورهای اسلامی               
دسترسی به نمایه استنادی علوم ایران و...
 
پايگاه اطلاعاتي دانشوران معاصر ايران               
علوم انساني
  دسترسی به مجموعه تمام متن :  
 
Open Citation Project               
وب سايتي براي نويسندگاني که تمايل دارند مقالات آنها در يک دسترسي آزاد در اختيار عموم قرار گيرد
 
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی               
چکیده و متن کامل مقالات نشریات علمی - پژوهشی کشور
 
WIPO - International Patent Ap             

Comments

Comments are closed on this post.

Site Map | Printable View | دانلود مقاله از پایگاه های علمی IEEE ScienceDirect Springer Wiley ASCE ACS ASME |© تهیه پسورد دانشگاه ها |

لینک دوستان