ISI Web of Knowledge

موسسه اطلاعات علمی آمریکا (Institute of scientific information (ISI در سال 1955 نمایه نامه استنادی Science Citation Index را پایه گذاری کرد و در سال 1997 نسخه تحت وب آن با عنوان ISI Web of Science  در دسترس قرار گرفت. بیش از 8000 عنوان نشریه در این پایگاه فهرست می شوند. با استفاده از این پایگاه می توان از اعتبار علمی یک مجله مطلع شد و مشخص کرد که یک مقاله خاص در کدامیک از منابع مورد استناد قرار گرفته است و با توجه به آن ارزش جهانی مقالات یک پژوهشگر از نظر کیفی مورد بررسی قرار می گیرد.

پورتال سنجش تحصیلات تکمیلی


Site Map | Printable View | دانلود مقاله از پایگاه های علمی IEEE ScienceDirect Springer Wiley ASCE ACS ASME |© تهیه پسورد دانشگاه ها |

لینک دوستان