دانلود مقاله ISI

در سایت زیر که لینک آن را مشاهده می کنید می تونید مقاله ISI دانلود کنید .

http://www.palgrave-journals.com/jibs/most-cited.html

اینم اطلاعات مربوط به این مجله است

JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES

Monthly
ISSN: 0047-2506
PALGRAVE MACMILLAN LTD, BRUNEL RD BLDG, HOUNDMILLS, BASINGSTOKE, ENGLAND, HANTS, RG21 6XS

Social Sciences Citation Index

Current Contents - Social & Behavioral Sciences

 

 

Most Cited JIBS Articles

To promote some of the finest research and scholarship published in JIBS, we have compiled a list of the 25 most cited articles that the Journal has published. These articles are now freely available to download.

 1. Times Cited: 972
  Title: Internationalization process of firm - model of knowledge development and increasing foreign market commitments
  http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v8/n1/pdf/8490676a.pdf
  Author(s): JOHANSON J, VAHLNE JE
  Source: Journal of International Business Studies 8(1): 23-32 1977

 2. Times Cited: 779
  Title: The effect of national culture on the choice of entry mode
  http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v19/n3/pdf/8490394a.pdf
  Author(s): KOGUT B, SINGH H
  Source: Journal of International Business Studies 19(3): 411-432 1988

 3. Times Cited: 517
  Title: Knowledge of the firm and the evolutionary–theory of the multinational–corporation
  http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v24/n4/pdf/8490248a.pdf
  Author(s): KOGUT B, ZANDER U
  Source: Journal of International Business Studies 24(4): 625-645 1993

 4. Times Cited: 378
  Title: The eclectic paradigm of international production – a restatement and some possible extensions
  http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v19/n1/pdf/8490372a.pdf
  Author(s): DUNNING JH
  Source: Journal of International Business Studies 19(1): 1-31 1988

 5. Times Cited: 339
  Title: Modes of foreign entry – a transaction cost-analysis and propositions
  http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v17/n3/pdf/8490432a.pdf
  Author(s): ANDERSON E, GATIGNON H
  Source: Journal of International Business Studies 17(3): 1-26 1986

 6. Times Cited: 322
  Title: Toward a theory of international new ventures
  http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v25/n1/pdf/8490193a.pdf
  Author(s): OVIATT BM, MCDOUGALL PP
  Source: Journal of International Business Studies 25(1): 45-64 1994

 7. Times Cited: 267
  Title: The cultural relativity of organizational practices and theories
  http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v14/n2/pdf/8490867a.pdf
  Author(s): HOFSTEDE G
  Source: Journal of International Business Studies 14(2): 75-89 1983

 8. Times Cited: 235
  Title: Toward an eclectic theory of international production – some empirical tests
  http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v11/n1/pdf/8490593a.pdf
  Author(s): DUNNING JH
  Source: Journal of International Business Studies 11(1): 9-31 1980

 9. Times Cited: 233
  Title: Interfirm diversity, organizational learning, and longevity in global strategic alliances
  http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v22/n4/pdf/8490315a.pdf
  Author(s): PARKHE A
  Source: ournal of International Business Studies 22(4): 579-601 1991

 10. Times Cited: 232
  Title: Measuring performance of international joint ventures
  http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v22/n2/pdf/8490302a.pdf
  Author(s): GERINGER JM, HEBERT L
  Source: Journal of International Business Studies 22(2): 249-263 1991

 11. Times Cited: 205
  Title: Choice of foreign-market entry mode – impact of ownership, location and internalization factors
  http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v23/n1/pdf/8490257a.pdf
  Author(s): AGARWAL S, RAMASWAMI SN
  Source: Journal of International Business Studies 23(1): 1-27 1992

 12. Times Cited: 202
  Title: Control and performance of international joint ventures
  http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v20/n2/pdf/8490359a.pdf
  Author(s): GERINGER JM, HEBERT L
  Source: Journal of International Business Studies 20(2): 235-254 SUM 1989

 13. Times Cited: 200
  Title: Location and the multinational enterprise: A neglected factor?
  http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v29/n1/pdf/8490024a.pdf
  Author(s): DUNNING JH
  Source: Journal of International Business Studies 29(1): 45-66 1998

 14. Times Cited: 194
  Title: Export behavior of smaller-sized Wisconsin manufacturing firms
  http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v8/n1/pdf/8490783a.pdf
  Author(s): BILKEY WJ, TESAR G
  Source: Journal of International Business Studies 8(1): 93-98 1977

 15. Times Cited: 193
  Title: Cultural distance revisited: Towards a more rigorous conceptualization and measurement of cultural differences
  http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v32/n3/pdf/8490982a.pdf
  Author(s): SHENKAR O
  Source: Journal of International Business Studies 32(3): 519-535 2001

 16. Times Cited: 187
  Title: Knowledge acquisition from foreign parents in international joint ventures: An empirical examination in the Hungarian context
  http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v27/n5/pdf/8490155a.pdf
  Author(s): LYLES MA, SALK JE
  Source: Journal of International Business Studies 27(5): 877-903 1996

 17. Times Cited: 186
  Title: Reappraising the eclectic paradigm in an age of alliance capitalism
  http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v26/n3/pdf/8490183a.pdf
  Author(s): DUNNING JH
  Source: Journal of International Business Studies 26(3): 461-491 1995

 18. Times Cited: 184
  Title: Global strategy and multinationals entry mode choice
  http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v23/n1/pdf/8490258a.pdf
  Author(s): KIM WC, HWANG P
  Source: Journal of International Business Studies 23(1): 29-53 1992

 19. Times Cited: 174
  Title: Country of origin effects on product evaluations
  http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v13/n1/pdf/8490539a.pdf
  Author(s): BILKEY WJ, NES E
  Source: Journal of International Business Studies 13(1): 89-99 1982

 20. Times Cited: 166
  Title: On the internationalization process of firms – a critical analysis
  http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v24/n2/pdf/8490230a.pdf
  Author(s): ANDERSEN O
  Source: Journal of International Business Studies 24(2): 209-231 1993

 21. Times Cited: 166
  Title: Measuring the degree of internationalization of a firm
  http://www.palgrave-journals.com/jibs/jibs/journal/v25/n2/pdf/8490203a.pdf
  Author(s): SULLIVAN D
  Source: Journal of International Business Studies 25(2): 325-342 1994

 22. Times Cited: 164
  Title: Work Role Transitions: A Study of American Expatriate Managers in Japan
  http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v19/n2/pdf/8490383a.pdf
  Author(s): BLACK J
  Source: Journal of International Business Studies 19(2): 277-294 1988

 23. Times Cited: 160
  Title: The experience factor in foreign-market entry behavior of service firms
  http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v22/n3/pdf/8490312a.pdf
  Author(s): ERRAMILLI MK
  Source: Journal of International Business Studies 22(3): 479-501 1991

 24. Times Cited: 155
  Title: Diagnosing measurement equivalence in cross-national research
  http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v26/n3/pdf/8490187a.pdf
  Author(s): MULLEN MR
  Source: Journal of International Business Studies 26(3): 573-596 1995

 25. Times Cited: 154
  Title: Influences on human-resource management-practices in multinational-corporations
  http://www.palgrave-journals.com/jibs/journal/v25/n2/pdf/8490199a.pdf
  Author(s): ROSENZWEIG PM, NOHRIA N
  Source: Journal of International Business Studies 25(2): 229-251 1994

پورتال سنجش تحصیلات تکمیلی

Comments

 
6 + 2 =  Solve This To Prove You are a Real Person, not a SPAM script.

Site Map | Printable View | دانلود مقاله از پایگاه های علمی IEEE ScienceDirect Springer Wiley ASCE ACS ASME |© تهیه پسورد دانشگاه ها |

لینک دوستان