لیست منابع علمی

پایگاه های اطلاعات علمی (Scientific databases)


Academic Search Primier

راهنمای استفاده
Data type: Database

AGRIS

راهنمای استفاده
Data type: Database

Business Source Premier

راهنمای استفاده
Data type: Database
 

Computer Source

Data type: Database

EBSCO Discovery Service

راهنمای استفاده
expire date: 2011/03/20
Data type: Database

Econlit

راهنمای استفاده
Data type: Database
 

ERIC

راهنمای استفاده
expire date: open
Data type: Database

FSTA

راهنمای استفاده
Data type: Database

GeoRef

راهنمای استفاده
Data type: Database
 

Inspec

راهنمای استفاده
Data type: Database

ISI Journal Citation Reports

expire date: 2012
Data type: Database

ISI Web of Knowledge

راهنمای استفاده
expire date: 2012
Data type: Database
 

Library, Information Science & Technology Abstracts

راهنمای استفاده
Data type: Database

MathSciNet

expire date: 2010/12/31
Data type: Database

Philasophers Index

راهنمای استفاده
Data type: Database
 

Professional Development Collection

Data type: Database

PsycInfo

راهنمای استفاده
Data type: Database

reaxys

راهنمای استفاده
expire date: 2011
Data type: Database
 

Regional Business News

Data type: Database

scirus

راهنمای استفاده
expire date: نامحدود
Data type: Database, Open access

Scopus

راهنمای استفاده
expire date: 2010/12/31
Data type: Database
 

SocIndex with full text

راهنمای استفاده
Data type: Database

SPORT discuss

راهنمای استفاده
Data type: Database

SpringerImage

راهنمای استفاده
expire date: 20.11.2010
Data type: Trial, Database
 

SpringerImage

راهنمای استفاده
expire date: 20.11.2010
Data type: Trial, Database

Wilson Art Full text

راهنمای استفاده
Data type: Database

Wilson Index to Legal

راهنمای استفاده
expire date: 29/12/88
Data type: Database
 

مجله های علمی الکترونیکی (Scientific e-Journals)


Academic One File

راهنمای استفاده
expire date: 2011
Data type: E-Journal

American Chemical Society

راهنمای استفاده
expire date: 2011
Data type: E-Journal

American Institute of Physics

راهنمای استفاده
Data type: E-Journal
 

American Society of Civil Engineers

راهنمای استفاده
Data type: E-Journal

American Society of Mechanical Engineers

راهنمای استفاده
Data type: E-Journal

Association for Computing Machinery

راهنمای استفاده
Data type: E-Journal
 

Bio One

expire date: 2011
Data type: E-Journal

CAB International

راهنمای استفاده
expire date: 2011
Data type: E-Journal

Cambridge Journals

expire date: 31/12/2010
Data type: E-Journal
 

Cambridge Journals(Back File)

expire date: 31/12/2010
Data type: E-Journal

Economist Historical Archive

Data type: E-Journal

Elsevier Science

expire date: 2014
Data type: E-Journal, E-Book
 

Emerald

expire date: 2011
Data type: E-Journal

HeinOnline

expire date: 20/10/2011
Data type: E-Journal

IEEE

expire date: 2011
Data type: E-Journal
 

Institute of Physics

expire date: 2009/12/31
Data type: E-Journal

IOP Science

Data type: E-Journal

John Wiley

expire date: 2011
Data type: E-Journal
 

Journal of Bioanalysis & Biomedicine

راهنمای استفاده
Data type: E-Journal, Open access

Jstore

expire date: 18/09/2011
Data type: E-Journal

Magiran.Com

راهنمای استفاده
Data type: E-Journal
 

Namamatn

راهنمای استفاده
expire date: 2020
Data type: E-Journal

nature

راهنمای استفاده
expire date: 12/2011
Data type: E-Journal

Oxford Journals

expire date: 2011
Data type: E-Journal
 

PlantaMedica

Data type: E-Journal

ProQuest

expire date: 2011
Data type: E-Journal

Royal Society of the Chemistry

راهنمای استفاده
expire date: 2005/12/31
Data type: E-Journal
 

Sage

راهنمای استفاده
Data type: E-Journal

Springer

راهنمای استفاده
expire date: 2011
Data type: E-Journal, E-Book

Taylor & Francis

expire date: 2015/12/31
Data type: E-Journal
 

The American Physical Society

Data type: E-Journal

The Animal Health & Production Compendium

راهنمای استفاده
expire date: 05/08/2011
Data type: E-Journal

Thieme Journals

راهنمای استفاده
Data type: E-Journal
 
کتاب های علمی الکترونیکی (Scientific e-Books)


Cambridge Books

expire date: 31/12/2010
Data type: E-Book

Elsevier Science

expire date: 2014
Data type: E-Journal, E-Book

Oxford Art Online

راهنمای استفاده
expire date: 29.12.2010
Data type: E-Book
 

Oxford English Dictionary

expire date: 29.12.2010
Data type: E-Book, E-References

Oxford Islamic Studies

راهنمای استفاده
Data type: E-Book

Oxford Law Reports

راهنمای استفاده
expire date: 29.12.2010
Data type: E-Book
 

Oxford Music Online

راهنمای استفاده
expire date: 29.12.2010
Data type: E-Book

Oxford Online Collection

راهنمای استفاده
expire date: 2011
Data type: E-Book

Oxford Reference

راهنمای استفاده
expire date: 29.12.2010
Data type: E-Book, E-References
 

Oxford Scholarship

راهنمای استفاده
expire date: 29.12.2010
Data type: E-Book

Springer

راهنمای استفاده
expire date: 2011
Data type: E-Journal, E-Book

Taylor & Francis 2

Data type: E-Book
 
مراجع علمی الکترونیکی (Scientific e-References)


Oxford English Dictionary

expire date: 29.12.2010
Data type: E-Book, E-References

Oxford Reference

راهنمای استفاده
expire date: 29.12.2010
Data type: E-Book, E-References
پایگاه های اطلاعات علمی آزمایشی (Trial scientific databases)


Palgrave Macmillan Journals

راهنمای استفاده
Data type: Trial

SpringerImage

راهنمای استفاده
expire date: 20.11.2010
Data type: Trial, Database

SpringerImage

راهنمای استفاده
expire date: 20.11.2010
Data type: Trial, Database
 

World Scientific

راهنمای استفاده
Data type: Trial

پایگاه های اطلاعات علمی دسترسی آزاد (Scientific open access databases)


Digital Scholarship 2009

Data type: Open access

Directory of Open Access Journals

راهنمای استفاده
Data type: Open access

Journal of Bioanalysis & Biomedicine

راهنمای استفاده
Data type: E-Journal, Open access
 

Open Access Journals Bibliography

Data type: Open access

PubMed

راهنمای استفاده
Data type: Open access

Scholarly Electronic Publishing Bibliography

Data type: Open access
 

Scholarly Electronic Publishing Bibliography: 2008

Data type: Open access

scirus

راهنمای استفاده
expire date: نامحدود
Data type: Database, Open access

نشریات الکترونیک دانشگاه تهران

Data type: Open access

پورتال سنجش تحصیلات تکمیلی


Site Map | Printable View | دانلود مقاله از پایگاه های علمی IEEE ScienceDirect Springer Wiley ASCE ACS ASME |© تهیه پسورد دانشگاه ها |

لینک دوستان