معرفی سایت باشگاه پژوهشگران دانشجو

 

کتابخانه دیجیتال سایت شامل مقالات رایگان در موضوعات زیر می باشد :

علوم پايه (143)
زيست شناسي (48)
فيزيک و نجوم (30)
رياضيات (24)
شیمی (29)
زمين شناسي (6)
نانو فناوري (3)
عمومي (1)
فني و مهندسي (94)
برق و الکترونيک (39)
مکانيک (5)
کامپيوتر (44)
عمران (3)
ساير (3)
علوم انساني (610)
فقه و حقوق (32)
زبان و ادبيات (72)
اقتصاد و تجارت (73)
تاريخ و تمدن (32)
علوم سياسي (40)
فلسفه و کلام (130)
اخلاق و عرفان (21)
اخلاق زيستي (15)
مطالعات دینی (94)
الهيات و معرفت شناسی (49)
مديريت (26)
علوم اجتماعي (8)
روان شناسي (17)
علوم پزشکي (52)
پزشکي (42)
داروسازي (10)
علوم کشاورزی (12)
علوم باغباني (5)
علوم و صنايع غذايي (2)
علوم دامي (1)
منابع طبيعي و شيلات (3)
ترويج و آموزش کشاورزي (1)
هنر (10)
سينما (2)
طراحی (3)
عکاسي (1)
معماري (4)
مجلات علمي (743)
Aircraft Modelling (8)
Chemical Engineering (8)
Computer Power User (17)
Currency Trader (31)
Economist (99)
Elektor (17)
FineScale Modeler (11)
Futures and Options (19)
Harvard Business Rew (18)
Laser Focus World (6)
Macworld (22)
National Geographic (6)
Nature (73)
Nuts and Volts (26)
PC World (21)
Popular Science (23)
Practical Electronic (15)
Science (140)
Scientific American (32)
Servo (19)
Silicon Chip (1)
TIME (42)
World Trade (8)
Other (19)
New Scientist (62)

نرم افزارهای علمی در گروه های

نرم افزارهاي رياضي

نرم افزارهاي شيمي

نرم افزارهاي پزشکي

نرم افزارهاي زيست شناسي

نرم افزارهاي مهندسي

نرم افزارهاي جغرافيا

نرم افزارهاي زبان

نرم افزارهاي تجارت و اقتصاد

نرم افزار هاي عمومي

گروه بندي سايتها

دانشگاههاي داخل (311)
وزارت علوم (65)
وزارت بهداشت (42)
دانشگاه آزاد اسلامی (142)
پيام نور (48)
دانشگاه هاي غير دولتي (8)
دانشگاه علمي-کاربردي (5)
دانشگاههاي خارج (2)
کانادا (1)
آمريکا (1)
کتب و مجلات علمي (86)
داخلي (75)
خارجي (11)
انجمن هاي علمي (73)
گروه علوم پايه (8)
گروه فني و مهندسي (29)
گروه علوم انساني (22)
گروه کشاورزي (5)
گروه بين رشته اي (5)
گروه پزشکي (3)
مراکز علمي (111)
داخلي (53)
خارجي (11)
پژوهشگاه و پژوهشکده ها (47)
شخصيت هاي علمي و فرهنگی (33)
داخلي (33)
خارجي (0)
وزارت خانه ها و سازمان ها (24)
سايت هاي کاربردي (8)

 

 

گروه بندي سولات
آزمون 1388 (0)
آزمون 1387 (118)
گروه علوم پايه (12)
گروه علوم انساني (38)
گروه فني و مهندسي (25)
گروه کشــــــاورزي (24)
گروه پزشکـي (10)
گروه هنر (9)
آزمون 1386 (126)
گروه علوم پایه (11)
گروه علوم انساني (40)
گروه فني و مهندسي (27)
گروه کشاورزي (24)
گروه پزشکي (15)
گروه هنر (9)

Comments

Comments are closed on this post.

Site Map | Printable View | دانلود مقاله از پایگاه های علمی IEEE ScienceDirect Springer Wiley ASCE ACS ASME |© تهیه پسورد دانشگاه ها |

لینک دوستان