منابع مفید به زبان های فارسی و انگلیسی جهت بهبود توانائی در ارائه مقالات علمی

>برخی منابع مفید به زبان های فارسی و انگلیسی جهت بهبود توانائی در ارائه مقالات علمی را می توانید در ذیل این قسمت مشاهده کنید

 چنانچه مطالب آموزشی مفیدی در این حیطه دارید لطفا با ما تماس بگیرید تا در این قسمت با نام شما در اختیار دوستانتان قرار گیرد.

 

1- چگونه یک مقاله خوب بنویسیم  How to Write Essays & Assignments.pdf
 Download

2- چگونه یک مقاله خوب بنویسیم How To Write Great Essays.pdf  (فایل دوم)
 Download

3- راهنمایی برای نوشتن یک مقاله تحقیقی Schaums Quick Guide to Writing Great Research Papers.pdf

Download

4- مجموعه سه قسمتی آموزشی با عنوان "How to Get Published" که توسط پایگاه الزویر جهت بهبود توانائی ها در ارائه مقالات علمی تهیه شده است

قسمت اول
View

قسمت دوم
View

قسمت سوم
View

منبع : دانلود مقاله ISI

 

 

 

پورتال سنجش تحصیلات تکمیلی

Comments

 
4 + 9 =  Solve This To Prove You are a Real Person, not a SPAM script.

Site Map | Printable View | دانلود مقاله از پایگاه های علمی IEEE ScienceDirect Springer Wiley ASCE ACS ASME |© تهیه پسورد دانشگاه ها |

لینک دوستان