یوزر و پسورد به همراه سطح دسترسی دانشگاه chapman

Access Medicine (checked 2011-11-07)
Alexander Street Press (updated 2011-11-04)
Alexander Street Press : Amercian Civil War: Letters and Diaries (checked 2010-02-01)
Alexander Street Press : American Film Scripts Online (updated 2010-02-01)
Classical Music Library (updated 2011.01.14)
Music Online: Classical Scores Library
Theatre in Video with BBC Content
Academic Video Online
Allen Press Journals (checked 2011-11-01)
AlterNet (checked 2011-11-01)
American Acounting Association [added 2012-02]
American Chemical Society (ACS) (checked 2011-11-01)
American Computing Machines Digital Library (ACM) (checked 2011-11-07)
American Economic Association (added 2011-11-08)
American Geophysical Union Journals (added 2011-11-16)
American Physiological Society Legacy Journals (checked 2011-11-01)
Annual Reviews (updated 2011-11-29)
AP Styleguide (checked 2012-05)
ARTFL (checked 2012.05)
ARTstor (updated 2011-11-24)
Atypon [checked 2012.05]
BePress [updated 2012-05]
Blackwell Reference Collection [checked 2012-02]
Blackwell-Synergy Free Collection [checked 2012-02]
BNA Access (Rinker) [checked 2010-11-01]
Books in Print [updated 2012-01]
BREPOLiS [updated 2012-05]
Brill Online [created 2012-03]
Cabells Directories (checked 2012-02)
Cambridge Dictionary of Irish Biography Online [checked 2012-02]
Cambridge Journals (Checked 2012-02)
CARL Uncover (Ingenta) (checked 2012-02)
Chemical Abstracts (checked 2012-02)
ChemIDplus (checked 2012-02)
Chicago Manual of Style (checked 2012-02)
Choice (updated 2012-02)
Chronicle of Higher Education (checked 2012-02)
ciao (checked on 2012-02)
CIOS [updated 2012-03]
Copeia [checked 2012-02]
Country Watch [checked 2012-02]
CQ Researcher [updated 2012-02]
CQ Weekly [checked 2012-02]
CSA Illumina [updated 2012-02]
DataMonitor (updated 2011-11)
dbwiz (checked 2011-11)
DOI System (updated 2012-05)
Ebrary [checked 2012-05]
Electronic Journals Service [updated 2012-05]
EBSCOhost NEW [updated 2012-06]
eDuke Scholarly Collection (checked 2012.05)
Emerald Full Text [checked 2012-05]
Emerald Insights journals [checked 2012-05]
Encyclopedia Britanica (updated 2011-11)
FIAF International FilmArchive Database [checked 2012-05]
Film Indexes Online [checked 2012-05]
Gale/Infotrac/PowerSearch Databases (checked 2011-11)
Geological Society of America (checked 2011-11)
godot (checked 2011-11)
Google Scholar (checked 2011-11)
GEM (Greenwood Publishing Group) Web Sites (checked 2011-11)
Highwire [updated 2011.12]
Historical Statistics of the US [checked 2012-05]
History Cooperative [checked 2012-05]
History Study Center [checked 2012-05]
Mergent Hoovers [checked 2012-05]
Human Resources Law Cases [checked 2012-05]
IEEE Pick5 [updated 2012.05]
IGI Online Reference [updated 2012-02]
ILLiad [checked 2012.05]
Individual subscription (Updated 2012-01-11)
Informa (checked 2012.05)
Informs [checked 2012.05]
Ingenta Connect [checked 2012.05]
Intelexwww.apstylebook.com [checked 2012.05]
(The) International Encyclopedia of Communication Online [checked 2012.05]
International Index to Music Periodicals (IIMP) [checked 20012.05]
International Index to Performing Arts [cheched 2012.05]
IOPScience (Institute of Physics) [checked 2012.05]
JAMA [checked 2012.05]
Journal of Excellence in College Teaching (updated2012.05)
JSTOR (checked 2012.05)
Kappan Manazine (checked 2012.05)
Kruase Curriculum Library [checked 2012.05]
Language Arts Journal (updated 2012.05)
LexisNexis (checked 2012.05)
Marketline Business Information Center (updated 2012-08)
MathSciNet [updated 2012.05]
Meiji Japan [added 2012-05]
Mergent Online [updated 2012.05]
Metapress [checked 2012.05]
MIT Press Journals [checked 2012.05]
MLA Journals (checked 2012.05]
Morgan & Claypool Publishers (checked 2012.05)
MRI+ (Mediamark Research Inc) [checked 2012-08]
Music and Performing Arts Online [checked 2012-08]
National Criminal Justice Reference Service [checked 2012-08]
Nature Publishing Group [updated 2012-08]
Naxos [checked 2012-08]
Naxos Sheet Music Library [checked 2012-08]
NetLibrary
New Left Review [checked 2012-08]
New York Review of Books Online (Archives) [checked 2012-08]
New York Review of Books Online (Current-issue) [checked 2012-08]
On Globalisation [checked 2012-08]
Ovid (checked 2012-08)
Oxford Art Online [updated 2012-05]
Oxford English Dictionary [checked 2012-08]
Oxford Journals
Oxford Music Online [updated 2012-05]
Oxford Portals Online [checked 2012-08]
Oxford Scholarship Online [checked 2012-08]
Paleoceanography [checked 2012-08]
Palgrave Journals [checked 2012-08]
Palmer's : Full Text [checked 2012-08]
Philosopher's Index
PNAS [checked 2012-08]
Polling the Nation [checked 2012-08]
Project Muse [updated 2012-08]
ProQuest (updated 2009-05-05)
PsychiatryOnline [checked 2012-08]
RefWorks (checked 2002-08)
Religious & Theological Abstracts
Researcher ID
Rockefeller University Press [added 2011.11]
Rotunda [checked 2012-08]
Royal Society of Chemistry [updated 2012-04]
Sage Reference [updated 2012-07]
Sage Publications
Salempress
SCELC Consortia
ScienceDirect [updated 2012-03]
Science Education Review (added 2009-09-11)
Setanta Pbulishing [Added 2009.02.03]
SilverPlatter PsychInfo
SilverPlatter
Silverplatter/Ovid
Sociological Abstracts (Silverplatter)
SpringerLink (updated 2008-09-24)
Taylor and Francis Online
Ulrich's (checked 2011.03.07)
Valueline (checked 2012.08)
Vault Online Career Library (new URL update 11/23/2009)
Web of Knowledge
WebSPIRS
Wiley Online (Inter Science) Updated 2010.08.10
WorldCat (Law)

 

برای دریافت یوزرنیم و پسورد این دانشگاه بر روی "یوزر و پسورد سایتهای علمیکلیک کنید.

کلمات کلیدی :

یوزر و پسورد ScienceDirect ، یوزرنیم و پسورد IEEE، پسوردهای دانشگاهی و پایگاه های اطلاعاتی (پسورد ساینس دایرکت، پروکوئیست و ..)

Comments

 
2 + 7 =  Solve This To Prove You are a Real Person, not a SPAM script.

Site Map | Printable View | دانلود مقاله از پایگاه های علمی IEEE ScienceDirect Springer Wiley ASCE ACS ASME |© تهیه پسورد دانشگاه ها |

لینک دوستان