درخواست دانلود مقاله از پایگاه های علمی

برای دانلود مقاله علمی لاتین خود از پایگاه های علمی همچون Science Direct , Elsevier, Cambridge Journals , Emerald , Highwire Press , JSTOR , NTIS (EV2)  Scopus ,Web of Science (ISI), IEEE , Springerk , ACM , Proquestمی توانید مشخصات مقاله در خواستی خود را در این تالار اعلام کنید تا توسط توسط دیگر اعضا، دانلود و در اختیارتان قرار گیرد.

Subject Started by Total Views Total Replies Last Post
درخواست یک استاندارد از SAE m.rezaei007 2426 1 5/15/2013 3:50:34 PM
aghaghia
درخواست مقاله aghaghia 1873 0 5/15/2013 3:48:46 PM
aghaghia
درخواست مقالات مجله Journal of Environmental Psychology dot 1953 0 5/3/2013 5:34:48 AM
dot
درخواست مقاله از springer pajand 2508 7 1/14/2013 8:47:24 PM
8reza5
در خواست مقاله از sciencedirect _خدا هم به شما کمک کنه... hosein.n.d 2300 1 12/19/2012 2:52:57 PM
amin chem
درخواست دانلود مقاله از IEEE faezeshm 2144 0 10/14/2012 5:24:44 PM
faezeshm
دانلود مقاله از wiely rzkesh 1978 0 10/10/2012 6:34:54 AM
rzkesh
دانلود مقاله از سایت IEEE yassyy 2434 0 9/3/2012 12:09:32 PM
yassyy
درخواست فوری دانلود مقاله از IEEE mohsen763n 2258 0 9/1/2012 11:52:31 AM
mohsen763n
درخواست مقاله از sciencedirect mojtabakian 2281 0 8/23/2012 3:40:06 PM
mojtabakian
درخواست یک مقاله از ieee m.rezaei007 2202 0 8/14/2012 7:47:59 PM
m.rezaei007
راهنمایی برای پیدا کردن نام و مشخصات مقاله - لطفا کمکم کنید mr.hamid 2581 1 8/9/2012 10:32:44 AM
narges_msh
مقاله rafigh 2052 0 8/7/2012 9:16:22 AM
rafigh
science direct narges_msh 2044 0 8/5/2012 11:35:07 AM
narges_msh
درخواست یک استاندارد از ieee m.rezaei007 2049 0 8/5/2012 8:24:18 AM
m.rezaei007
درخواست مقاله از ieee m.rezaei007 2449 0 8/5/2012 8:11:49 AM
m.rezaei007
درخواست مقاله از پایگاه IEEE afrouz 1975 0 8/4/2012 3:08:51 PM
afrouz
پزشکی 2 blue6sky 2068 0 8/3/2012 1:53:32 PM
blue6sky
پزشکی 1 blue6sky 2077 0 8/3/2012 1:51:34 PM
blue6sky
درخواست مقاله از springer ali1179 2247 0 8/3/2012 5:32:45 AM
ali1179
درخواست مقاله از springer ali1179 2230 0 8/3/2012 5:22:36 AM
ali1179
درخواست مقاله از journal of material chemistry aminghiasi 2286 1 8/3/2012 1:08:52 AM
aminghiasi
دریافت مقاله از science direct mehrdad 2428 1 8/1/2012 2:46:34 PM
حمید
درخواست مقاله از Sience Direct madan-uk85 5143 2 7/30/2012 9:58:09 AM
mina.gholami
مقاله از science direct narges_msh 2268 1 7/29/2012 12:29:52 PM
حمید
درخواست دانلود مقاله از IEEE hossein.zavari 2569 1 7/27/2012 11:06:15 PM
حمید
مقاله Springer ghashochi 2308 1 7/20/2012 9:01:14 PM
حمید
article from science direct shahriarivo 2189 0 7/18/2012 8:01:03 PM
shahriarivo
article request comp-mech 2117 0 7/17/2012 11:39:36 PM
comp-mech
در خواست دانلود مقاله از sciencedirect hoseinf 5735 18 6/13/2012 4:14:22 PM
masoud81
در یافت مقاله smn59464 2095 0 6/11/2012 9:04:58 PM
smn59464
کمک برای پیدا کردن اسم مقاله معتبر بین المللی Hashemi 2296 0 6/10/2012 10:34:44 AM
Hashemi
درخواست یک مقاله فوری mahdi2030 2078 0 6/8/2012 10:54:53 AM
mahdi2030
درخواست مقاله لطفا emad818 2167 1 6/7/2012 9:57:30 AM
emad818
تقاضای مقاله از springer shahramhaj 2276 0 6/4/2012 4:44:29 PM
shahramhaj
دانلود مقاله از ACM flurion 2151 0 5/25/2012 12:46:40 PM
flurion
مقاله ی فناوری اطلاعات honeyxp 2011 0 5/21/2012 8:38:04 PM
honeyxp
دانلود مقاله از ScienceDirect حمید 6528 14 5/21/2012 8:26:59 AM
papa_fal
Journal of Environmental Science and Health, Part A: r_nabizadeh 1947 0 5/19/2012 1:00:05 PM
r_nabizadeh
fuzzy control of model car gheilouni 2023 0 5/3/2012 6:48:23 PM
gheilouni
Page 1 of 4 1 2 3 4 > >>
 

Site Map | Printable View | دانلود مقاله از پایگاه های علمی IEEE ScienceDirect Springer Wiley ASCE ACS ASME |© تهیه پسورد دانشگاه ها |

لینک دوستان