موسسه اطلاعات علمی آمریکا (Institute of scientific information (ISI در سال 1955 نمایه نامه استنادی Science Citation Index را پایه گذاری کرد و در سال 1997 نسخه تحت وب آن با عنوان ISI Web of Science  در دسترس قرار گرفت. بیش از 8000 عنوان نشریه در این پایگاه فهرست می شوند. با استفاده از این پایگاه می توان از اعتبار علمی یک مجله مطلع شد و مشخص کرد که یک مقاله خاص در کدامیک از منابع مورد استناد قرار گرفته است و با توجه به آن ارزش جهانی مقالات یک پژوهشگر از نظر کیفی مورد بررسی قرار می گیرد.

پورتال سنجش تحصیلات تکمیلی


Site Map | Printable View | پسورد دانشگاه | پسورد IEEE| پسورد سایت علمی ScienceDirect |© تهیه پسورد دانشگاه ها

تماس و تلگرام 64-65-555-0903

لینک دوستان ( نحوه ی تبادل لینک و مشاهده سایر لینک ها )